Meteen naar de inhoud

                In 2024 zoeken we oude smart-phones en werven we voor:

Braille onderwijs en internaat in Am Timan Visueel gehandicapt zijn in Tsjaad betekende bijna altijd afhankelijk zijn, zelfs bedelaar worden. Moussa Souleymane, zelf blind, heeft lager onderwijs georganiseerd voor blinde kinderen in zijn eigen streek. Het onderwijs is geweldig en in de pauze spelen de kinderen met andere leerlingen van de gewone lagere school. Inclusie van de bovenste plank.

Meer moestuinen! Dé manier om het seizoen waarin de grond gewassen kan voortbrengen met 5 maanden te verlengen. En om vrouwen meer inkomsten te bezorgen en dus meer zeggenschap. Het kan niet zonder water.

IJveraars voor mensenrechten. Vrijwilligers in Mongo (provincie Guéra) helpen gevangenen aan een dossier en aan zeep, veiligheid en voedsel.
Dit werk wordt o.a. gesteund door de Haëlla Stichting.

Mensen die lijden aan epilepsie en psychosen. In Tsjaad heerst angst voor mensen die lijden onder psychosen, epilepsie en andere mentale ziekten. Men denkt dat ze door de duivel bezeten zijn, of besmettelijk. Ze worden daarom vaak verstopt en slecht verzorgd, soms vastgebonden. Een sociaal werker (zelf blind) en een manager/timmerman helpen en bevrijden zelfs patiënten.

Hartelijk dank aan alle donateurs die in 2023 bijdroegen aan

Bijenkasten voor stropers, Guéra. Wilde dieren zijn er niet veel meer en we hopen dat stropers ze met rust laten. Maar ze moeten wat verdienen. Honing! Om honing te verzamelen uit bijenkasten, hoeven er bovendien geen nesten uitgerookt te worden en is er minder kans op bosbrand.

Bodembescherming en inkomen, Guéra. (verslag) Landbouw is en blijft de belangrijkste bron van inkomsten van bijna 90% van de bevolking. De levensstandaard verbeteren betekent dus landbouw verbeteren, ook voor de toekomst. En dat betekent gewassen diversificeren, erosie bestrijden, water efficiënt gebruiken, met boeren zoeken naar duurzame landbouwmethoden.
Dit werk wordt o.a. gesteund door Triodos Foundation.

Schoolboekenfonds, Kyabe. (verslag) De meeste leerlingen in Tsjaad hebben nooit een schoolboek in handen. Te duur. Dit college zet een boekenfonds op waaruit leerlingen schoolboeken een paar maanden huren.

Moestuinen bij Pala. (verslag) Verbouw van groenten in de droge maanden maakt boeren onafhankelijker van de inkomsten van traditionele gewassen (gierst, sorghum), die minder goed bestand zijn tegen de gevolgen van klimaatverandering.

IJveraars voor mensenrechten. (verslag) Vrijwilligers in Mongo (provincie Guéra) helpen gevangenen aan een dossier en zeep, aan veiligheid en voedsel.
Dit werk wordt o.a. gesteund door de Haëlla Stichting.

Hartelijk dank aan allen die in 2022 bijdroegen aan

Moestuinen van vrouwen, Guéra. (Verslag) Het project verloopt zonder problemen en heeft echt veel impact. Gezinnen eten meer groenten, vrouwen verdienen en versterken hun positie binnen de familie.

Internaat voor Braille-leerlingen, Am Timan. (Tussentijds verslag)
Visueel beperkte kinderen kunnen niet dagelijks kilometers naar school lopen. Daarom is er nu een internaatje bij de Braille-afdeling die Moussa in 2021 begon, voor kinderen uit dorpen rondom Am Timan.

Dank aan de donateurs in 2021, voor de volgende projecten:

Dammen (verslag) voor drie dorpen in de Guéra.Inwoners van Gourbiti, Olbigne en Zourni bouwen op een berghelling dammen om erosie van hun landbouwgrond door regenwater tegen te gaan en het grondwaterpeil te verhogen.

Kinderen vergroenen de Sahel (verslag), Guéra.
Houtkap is een van de belangrijkste oorzaken van de verarming van landbouwgrond. Schoolkinderen leren over het belang van bomen en planten jonge boompjes in hun eigen omgeving.

Braille onderwijs (verslag), Am Timan.
Oogziekten en blindheid komen relatief veel voor in Tsjaad. De overheid organiseert geen onderwijs voor blinde kinderen. Moussa, zelf visueel gehandicapt, heeft Braille leren lezen en schrijven in Mongo. Dankzij één grote gift kan hij dat nu doorgeven aan visueel gehandicapte kinderen in het afgelegen Am Timan, waar hij vandaan komt.

Educatie over vogels en natuurbehoud, Guéra.
Vogelbescherming Nederland heeft twaalf verrekijkers gedoneerd voor een onderwijsproject over de spectaculaire en de gewone vogels in Tsjaad. Het is nuttig om bij vogels stil te staan, want natuurbehoud met het oog op vogels is ook goed voor de bodemkwaliteit (dus voor landbouw), voor bijen, voor extra inkomsten uit de verkoop van honing.

Bijdrage aan het Centre al-Mouna, Ndjamena.
Het Centre al-Mouna bevordert de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen culturen in Tsjaad, door debatten, publicaties en steun aan onderzoekers.