Meteen naar de inhoud

In 2022 vonden we steun voor:

Moestuinen van vrouwen, Guéra. Groenten verbouwen deden ze al. Nu willen vrouwen in 24 dorpen het grootschaliger aanpakken. Meer eigen inkomsten betekent meer autonomie. Er zijn alleen stevige omheiningen nodig om kamelen en vee uit de sla te houden.

Hulp aan mensen met psychische aandoeningen, Mongo.
In Tsjaad heerst nog veel angst voor mensen die lijden onder psychosen, epilepsie of andere mentale ziekten. Men denkt dat ze door de duivel bezeten worden of door God zijn gestraft. De patiënten worden daarom verstopt en slecht verzorgd, velen zijn permanent vastgebonden. Een sociaal werker (zelf blind) en een manager/timmerman zijn niet bang, maar helpen… en bevrijden.

Internaat voor Braille-leerlingen, Am Timan.
Visueel beperkte kinderen kunnen niet dagelijks kilometers naar school lopen. Daarom komt er een internaatje bij de Braille-afdeling die Moussa in 2021 begon, voor kinderen uit dorpen rondom Am Timan.

En we zoeken WANDKAARTEN voor scholen. Kaarten van de wereld, Afrika, Europa, het periodiek systeem etc. Ze mogen verouderd zijn, alles is beter dan niets. Mail ons voor info over verzending.

Dank aan de donateurs in 2021, voor de volgende projecten:

Waterreservoirs (verslag) voor drie dorpen in de Guéra.
Inwoners van Gourbiti, Olbigne en Zourni bouwen op een berghelling dammen om erosie van hun landbouwgrond door regenwater tegen te gaan en het grondwaterpeil te verhogen.

Kinderen vergroenen de Sahel (verslag), Guéra.
Houtkap is een van de belangrijkste oorzaken van de verarming van landbouwgrond. Schoolkinderen leren over het belang van bomen en planten jonge boompjes in hun eigen omgeving.

Braille onderwijs (verslag), Am Timan.
Oogziekten en blindheid komen relatief veel voor in Tsjaad. De overheid organiseert geen onderwijs voor blinde kinderen. Moussa, zelf visueel gehandicapt, heeft Braille leren lezen en schrijven in Mongo. Dankzij één grote gift kan hij dat nu doorgeven aan visueel gehandicapte kinderen in het afgelegen Am Timan, waar hij vandaan komt.

Educatie over vogels en natuurbehoud, Guéra.
Vogelbescherming Nederland heeft twaalf verrekijkers gedoneerd voor een onderwijsproject over de spectaculaire en de gewone vogels in Tsjaad. Het is nuttig om bij vogels stil te staan, want natuurbehoud met het oog op vogels is ook goed voor de bodemkwaliteit (dus voor landbouw), voor bijen, voor extra inkomsten uit de verkoop van honing.

Bijdrage aan het Centre al-Mouna, Ndjamena.
Het Centre al-Mouna bevordert de dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen culturen in Tsjaad, door debatten, publicaties en steun aan onderzoekers.