Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Halime.jpg

Basisgegevens*
Oppervlakte: 1,284 miljoen km2 (31x Nederland).
Hoofdstad: N’djamena.
Inwoners: 16 miljoen.
Economie: olie, veeteelt, landbouw.
Verarmde grond: 34% van het totaal.
Plaats op de Human Development Index: 187 (van 189 landen).
Bruto Nationaal Product per capita: 1.555 $ (vgl Nederland: 57.707 $).
Deel van de bevolking dat minder dan 1,90$ per dag te besteden heeft: 38%.

*Een deel van deze gegevens komt uit het Human Development Report 2020 van de UNDP .

Bevolking
Meer dan 180 verschillende etnische groepen vormen samen de bevolking van Tsjaad. Er worden meer dan honderd verschillende talen gesproken. Behalve hun moedertaal spreekt een meerderheid ook Showa Arabisch, een dialect dat niet geschreven wordt. Ongeveer vijf procent van de bevolking spreekt Frans.

Gezondheid
Levensverwachting: vrouwen 56, mannen 52 jaar.
Ondervoeding neemt sinds enkele jaren toe en is de belangrijkste oorzaak van zuigelingensterfte.
Artsen per 100.000 inwoners: 3,7
Gemiddeld 50% van de bevolking heeft schoon drinkwater: 70% in steden, 44% op het platteland.

Onderwijs
Lezen en schrijven: 35% van de hele bevolking.
Kinderen op de lagere school: 43% van meisjes, jongens 55%.
Kinderen op de middelbare school: meisjes 11%, jongens ongeveer 30%.
Gemiddeld aantal jaren school genoten door mensen van 25 en ouder: vrouwen 1,3, mannen 3,8.
Mensen die wat middelbaar onderwijs genoten: 1,7% van vrouwen, 10,5% van mannen.
Toegang tot internet: 2% van de bevolking.

Bijvoorbeeld: Leven in Mongo (Guéra). De filmpjes onderin de BBC site werken!

Islam en christendom
Ongeveer de helft van de bevolking is moslim, de andere helft is christen. De islam, sinds de 11e eeuw bekend, is in de 17e eeuw verspreid en is wat men noemt “zeer gematigd”. In de jaren ’20 en ’30 van de 20e eeuw vestigden zich Franse en Italiaanse paters in het zuiden van Tsjaad, en sinds de tweede helft van die eeuw zijn daar protestantse kerken van vooral Amerikaanse herkomst. Voor zover religie tot spanningen leidt, gaat dat zelden over verschillen tussen moslims en christenen, maar tussen fundamentalisten en andere gelovigen.

Rechtspraak
De rechtspraak is geënt op het Franse wetboek. Zolang die echter niet goed functioneert spelen lokale comités voor conflictbemiddeling een belangrijke rol. De rechterlijke macht is volgens de grondwet onafhankelijk van de overheid; in werkelijkheid valt dat tegen. Er werken 135 advocaten in Tsjaad, bijna allemaal in de hoofdstad.