BELEIDSPLAN
Lees hier ons beleidsplan voor 2021-2022.

BESTUUR
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door

Mohamad Alaswad, penningmeester
heeft een passie voor onderwijs, jeugd en kansarmen. In 2009 richtte hij in Turkije een middelbare school op voor jonge vluchtelingen uit Syrië die niet in het Turkse onderwijs terecht kunnen. Nu is hij leraar natuur- en scheikunde in Amsterdam.

Dorrit van Dalen, voorzitter
heeft sinds 1992 af en aan in Tsjaad gewerkt in ontwikkelingssamenwerking, als journalist voor o.a. NRC en als wetenschappelijk onderzoeker. Ze is er weer van september 2021 tot april 2022. Ze wil graag iets terug doen voor mensen dankzij wie ze zich thuis voelt in Tsjaad.

Pieter van Dijk
heeft, na een begin als onderzoeker in noord Afrika, zijn carrière gewijd aan internationale samenwerking (bij de OESO in Parijs en als algemeen directeur van de Nuffic in Den Haag). Daarnaast was hij bestuurder van onder meer het Afrika StudieCentrum en de Stichting Tropenbos. Nu zet hij zijn ervaring in voor Tsjaad.

Mirjam Hoijtink, secretaris
weet als cultuurhistoricus (UvA) dat netwerken die ontstaan in creatieve processen als schrijven en het doen van onderzoek vruchtbare grond zijn voor nieuwe initiatieven. Zij gelooft in de kracht van Denkend aan Tsjaad, omdat het deze netwerken uitbreidt en urgentie op micro niveau agendeert.

Fleur van Voorst tot Voorst-van Heek
heeft een deel van haar hart verpand aan Afrika sinds ze eens enkele weken te gast was bij de Nederlandse ambassadeur in Kameroen. Ze brengt de ervaring in die ze heeft als bestuurslid van tal van stichtingen in Nederland op het gebied van landschap, cultuur en wetenschap.

JAARVERSLAG
De stichting is opgericht in februari 2021. Het eerste jaarverslag verschijnt in 2022.

COMITÉ van AANBEVELING: Prof. dr. Robert Ross, Corita Corbijn, dr. Janneke Jansen,